TR - EN

Misyon & Vizyon

 TEMEL GÖRÜŞ / İLKE / VİZYON 

Daha nitelikli birey ve toplum yaşamı için beyin araştırmacılarını, beyin araştırmalarını ve beyin / sinir sistemi bilim / eğitimini tüm alt alan ve açılımları ile geliştirmek.

 TEMEL HEDEFLER / MİSYON

  • Beyin ve sinir sisteminin yapi işleyiş ve davranışını anlamaya, aksaklıklar ve hastalıklar ile ilgili durumlarla koroyucu ve sağaltıcı çabalarla basetmeye ve insan / toplum iradesini, entelektüel ve üretime dönük potansiyelini kapasiteye dönüşterme bağlamında düşünen, çalisan Türiye'deki tüm temel, klinik ve davranış bilim araştırmacıları ve kurumları arasında iletişim, bütünleştirme ve eşgüdümü sağlamak.
  • Beyin ve açılımları ile ilişkili tüm disiplinler, uzmanlik konuları, araştırma alanları ve yaklaşımlar bağlamında; koşulsuz olarak; çeşitlilik, farklılık, akademik özgürlük, katılımcılık, çoğulculuk ve işbirliği anlayışını geliştirmek.
  • Uluslararası ilişkiler kurarak ; bilginin, teknolojinin ve deneyimlerin hızlı, etkin ve eşitlikçi paylaşım ve değişimi yolu ile Türkiye'de sinirbilimlerinin gelişmesini sağlamak ve Türkiye'deki sinirbilimsel gelişmeleri dünyaya duyurmak.
  • Türkiye'deki sinirbilimsel insan kaynakları, entelektüel potansiyel ve altyapı ve finans kaynaklarını belirleyerek, etkin yararlanımları için ve geliştirilmeleri konusunda yurtiçi ve yurtdışında; devlet, özel ve sivil sektör üzerinde kamuoyu ve baskı ögesi oluşturmak.
  • Türkiye'de evrensel standartlara uygun; ancak, ülkesel, bölgesel ve yöresel gereksinimleri önemle önceleyen akademik özgürlük ilkeleri ile uyumlu sinirbilim araştırma ve (mezuniyet öncesi ve sonrasi) eğitim önceliklerini, standartlarını oluşturmak, geliştirmek ve denetlemek. Bu amaçla oluşturulacak "BILIM, EGITIM ve ETİK KURULLARI" nın felsefesini ortaya koymak, yönetim ve uygulamalarını geliştirmek.
  • Ülke ve toplum gerçeklerinden hareket ile "beyin farkındalığı / beyin bilinci" oluşturarak, birey ve toplumda beyin sağlığının beyin performasının geliştirilmesi yolunda halk eğitimi hizmeti vermek.
  • Belirtilen amaçlara uygun ulusal ve uluslararası anlaşmalar yapmak, fonlar oluşturmak ve bölge, aidiyet, cinsiyet, lisans eğitimi ayırımı yapmaksızın genç sinirbilimcileri öncelikle gözeterek, farklı düzeydeki farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler düzenlemek.