TR - EN

TÜBAS Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (29 Ağustos 2014 tarihli duyuru)

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Olağanüstü Genel Kurulu’na Çağrı
 
Toplantı, 13 Eylül 2014 Cumartesi, saat 15:00’teTürkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Olağanüstü Genel Kurulu’na Çağrı Toplantı, 13 Eylül 2014 Cumartesi, saat 15:00’te, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Mayıs Amfisi’nde olacak; gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 Eylül 2014 Cumartesi, aynı saatte ve yerde, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
 
Gündem:
  • Yoklama ve Açılış Divan Oluşturulması ve Gündem Maddelerinin (özellikle, Tüzük’te günümüz gereksinimlerine uygun Değişikliklerin Yapılmasının) Önerilmesi, Tartışılması, Oya Sunulması ve Onanması
  • Dernekle İlgili Diğer Güncellemeler ve Etkinlik Raporu Sunumu ve Onanması
  • Dernek Bütçesinin ve Denetçi Raporunun Sunumu ve Onanması
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  • Tüzük Değişikliği çerçevesinde önerilip, onanmış bulunan Diğer Kurul ve Temsilciliklerin Seçimi veya bu seçimler ve görevlendirmelerde izlenecek Yöntemin açıkça belirlenmesi ve yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarına bu konuda yetki verilmesi
  • Kısa Erimli ve En İvedi Görev, Sorumluluk, Yetki ve Etkinliklerin Planlanması Dilekler ve Kapanış