TR - EN

TÜBAS Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (29 Ağustos 2014 tarihli duyuru)

Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Olağanüstü Genel Kurulu’na Çağrı
 
Toplantı, 13 Eylül 2014 Cumartesi, saat 15:00’teTürkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TÜBAS) Olağanüstü Genel Kurulu’na Çağrı Toplantı, 13 Eylül 2014 Cumartesi, saat 15:00’te, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Mayıs Amfisi’nde olacak; gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 20 Eylül 2014 Cumartesi, aynı saatte ve yerde, çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecektir.
 
Gündem:
  • Yoklama ve Açılış Divan Oluşturulması ve Gündem Maddelerinin (özellikle, Tüzük’te günümüz gereksinimlerine uygun Değişikliklerin Yapılmasının) Önerilmesi, Tartışılması, Oya Sunulması ve Onanması
  • Dernekle İlgili Diğer Güncellemeler ve Etkinlik Raporu Sunumu ve Onanması
  • Dernek Bütçesinin ve Denetçi Raporunun Sunumu ve Onanması
  • Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
  • Tüzük Değişikliği çerçevesinde önerilip, onanmış bulunan Diğer Kurul ve Temsilciliklerin Seçimi veya bu seçimler ve görevlendirmelerde izlenecek Yöntemin açıkça belirlenmesi ve yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarına bu konuda yetki verilmesi
  • Kısa Erimli ve En İvedi Görev, Sorumluluk, Yetki ve Etkinliklerin Planlanması Dilekler ve Kapanış
 
Beyin-Biliş Araştırmaları Yaz Okulu TÜBAS Olağan Genel Kurul Toplantısı 2024 Üyelik Aidat Ödemeleri 14th FENS Forum of Neuroscience 11. Hücresel Sinirbilim Günleri 22. Ulusal Sinirbilim Kongresi 11th IBRO Congress 2023 21. Ulusal Sinirbilim Kongresi 20. Ulusal Sinirbilim Kongresi Salamander Meeting 2022 EGE BINGSS 2022 TÜBAS Olağan Genel Kurul Toplantısı Geleneksel ve İleri Düzey Nöron Sergisi Japan Neuroscience Society Travel Grant Applications Call for Symposia proposals for the bi-annual meeting of the German Neuroscience Society (NWG) NÖROM Webinar “Geç Başlangıçlı Alzheimer Hastalığını (LOAD)” 19. Ulusal Sinirbilim Kongresi Online 1st International Symposium on Neuroscience NÖROM Webinar “Neural Networks of the Brain” Beyin Haftası 2021: Alex Verkhratsky Beyin Haftası 2021: Sanatsal Sinemada Beyin ve Davranış Beyin Haftası 2021: Psiko-Nöro-COVİD Beyin Haftası 2021: Seminer Prof. Dr. Emel Ulupınar Beyin Haftası 2021: Halk Toplantısı, Prof. Dr. Şebnem Pırıldar Prof. Dr. Gönül Peker'e SfN'den büyük onur Motor Nöron Konferans FENS Virtual Forum of Neuroscience 2020 Job Poisitions in Neuroscience at Kadir Has University 4th Turkish Neuroendocrinology Congress programı FRM 2019 İndirimli Kayıt için Önemli Bilgilendirme FENS Regional Meeting (FRM) 2019 17. USK Sempozyum, Panel ve Kurs önerileri 42nd Annual Meeting of Japan Neuroscience Society Call for Symposia: FRM 2019 Belgrade TÜBAS Genel Kurul 2018 Duyurusu FENS Forum 2018 TÜBAS Yaz Okulu: Gazi-Ege BINGSS 2018 16. Ulusal Sinirbilim Kongresi Nörorejenerasyon Çalıştayı 15. Ulusal Sinirbilim Kongresi “Sağlık Alanında Proje Yazımı ve Hücre Ölümü Araştırmalarında Yeni Teknikler Çalıştayı” 10th Bienneal International Motoneuron Meeting Beyin Haftası 2016 Kutlanıyor Sempozyum: ALSEM 2016 Humboldt & Stiftung Research Fellowships to Scientists from Turkey 14. Ulusal Sinirbilim Kongresi 10. FENS Sinirbilim Forumu ODTÜ - Öğretim Üyesi İlanı 9. Hücresel Sinirbilim Günleri The 3rd Joint Satellite Meeting of Turkey Chapter of SfN & TÜBAS 13. USK (Ulusal Sinirbilim Kongresi) 12th International Symposium on VIP, PACAP and Related Peptides II. Nöron Kültürü Kursu (Medipol Üniversitesi) FENS-Kavli Scholars IBRO 2015 Congress in Brasil International Astrocyte School 2015 İntrinsik Beyin Lezyonları İçin Ak Madde Yollarının Üç Boyutlu Mikroanatomisi ve Cerrahisi 8. Hücresel Sinirbilim Günleri TÜBAS Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (29 Ağustos 2014 tarihli duyuru) Konferans: Prof. Dr. Tony Payne